englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

O projektu

Projekt ReStEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Cílem projektu bylo vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

Nová metoda využívá jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

Projekt vytváří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Dílčími cíli projektu bylo:

 • Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.

 • Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ byla využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupila v jednom zdroji veškerá dostupná data a navázala je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa zahrnuje všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů, přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.

 • Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.

 •  Začátek projektu
   1. 11. 2011
   Konec projektu
   31. 10. 2014
   Délka trvání projektu
   36 měsíců
   Celkový rozpočet
     1 538 534 € 
   Finanční podpora Evropské komise
   769 134 €
   Finanční podpora Ministerstva životního prostředí
   200 000 €

  login
  © Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
  BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí