englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Výsledky projektu BIOMASA

( 17.4.2019 )

Projekt "BIOMASA" podpořený Národní agenturou pro zemědělský výzkum byl dokončen Začátkem roku 2019 byli uživatelům zpřístupněny výsledky projektu BIOMASA (NAZV QJ1630559). Hlavním výstupem projektu je modul BIOMASA, který uživatelům umožňuje modelovat využití zemědělské biomasy. Výstupy slouží především pro podporu strategických a rozhodovacích procesů veřejné zprávy na národní i regionální úrovni. Dalším výstupem jsou mapy Optimálního využívání orné půdy s ohledem na potravinovou soběstačnost a ochranu půdy. Mapy prezentují nový způsob hodnocení hospodaření na zemědělské půdě protože kromě bilance biomasy obsahují informace o vlivu způsobu hospodaření na bilanci uhlíku v půdě. Mapy jsou zpracovány v měřítku ČR a jednotlivých krajů. Doplňujícími výstupy projektu pak byla řada článků publikovaných v časopisech s IF nebo recenzovaných periodicích

Modul BIOMASA Certifikovaná metodika metodika
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí