englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Projekt ReStEP byl představen na konferenci Biomasa & Energetika

( 29.11.2013 )

Tento týden proběhl na ČZU v Praze již 17. ročník konference Biomasa & Energetika 2013, která letos hostila na 150 účastníků ze soukromého a akademického sektoru, a státní správy. Kromě domácích přednášejících vystoupili na konferenci také zahraniční hosté, kteří se věnovali tématu „zelené“ legislativy a bioenergetiky v Německu.

Blok ReStEP zahájil člen projektového týmu, Ing. Leoš Gál, který představil filosofii projektu, popis principu aplikace a předvedl práci s interaktivní mapou. Svou prezentací na téma Využití ReStEP v územních energetických koncepcích navázala ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, Ing. Miroslava Knotková, která přiblížila testování metodiky interaktivní mapy ReStEP a její využití k navrhování energetických koncepcí. Do konce roku 2013 bude projektu ReStEP věnován ještě workshop Regionální energetická politika založená na mapě dostupných zdrojů, který se bude konat 4. prosince v Plzni.

login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí