englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Prezentace projektu pro zástupce obcí a podnikatelů v Plzeňském kraji

( 12.12.2013 )

Projektovému týmu RESTEP se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Akademií HK PK, o.p.s. Díky tomu se také uskutečnil workshop s názvem Regionální energetická politika založená na mapě dostupných zdrojů. Ve středu 4.12.2013 se v areálu plzeňského vědeckotechnického parku shromáždila necelá dvacítka účastníků, kteří pečlivě vyslechli příspěvky Jana Matějky, Leoše Gála a Vladimíra Papaje. Na workshopu získali účastníci aktuální informace o problematice obnovitelných zdrojů energie a seznámili se s unikátním softwarem ReStEP a jeho praktickým využitím pro tvorbu strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných zdrojů (územní plány, energetické koncepce). Součástí workshopu byla také ilustrace analýzy zvolených územních celků prostřednictvím interaktivní mapy (on-line provedená analýza doprovázená diskusí s účastníky). Workshop byl hodnocen jako přínosný a motivující.
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí