englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Představení projektu Restep na Ministerstvu životního prostředí

( 17.2.2014 )

V minulém týdnu proběhl na MŽP seminář týkající se projektu Restep, který byl směřován k problematice možných vlivů na životní prostředí z hlediska definování potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR. Semináře se zúčastnili zástupci Odboru obecné ochrany přírody, kterým byl projekt představen a byly nastíněny jeho možnosti využitelnosti v rámci územního plánování jako podpůrného nástroje v procesu rozhodování. Jedním z hlavních témat bylo představení datové vrstvy zaměřené na problematiku biodiverzity a z toho vyplývajících omezení pro definování potenciálu OZE v ČR na základě legislativních omezení na úrovni národní a nadnárodní. V rámci diskuze byla zmíněna také problematika získávání a zpracování dat pro databázi interaktivní mapy.
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí