englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Představení RESTEPU v rámci energetického semináře

( 29.11.2017 )

Členka konsorcia Ing. Lenka Zemková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) představila projekt RESTEP na semináři Energy Generation in Uses: Policy and Economics in Central Europe, který každoročně pořádá Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG). Seminář proběhl v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze dne 20. 11. 2017. Lenka Zemková zde nastínila cíle projektu a podrobně se ve své prezentaci zaměřila na Metodiku ke zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS, na které tým UJEP aktuálně pracuje.
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí