englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Workshop hodnocení dopadů výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie


(14.5.2019 - 14.5.2019 | Kolegové z Univerzity J. E. Purkyně pořádají workshop, kde bude představena nová metodika )

Workshop pro zástupce samospráv a MAS proběhne 14. 5. 2019 na půdě Spolku pro obnovu venkova v Ústeckém kraji v Brozanech nad Ohří. V rámci workshopu bude představena metodika vytvořená v rámci projektu Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy podpořeného Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a ŽP mikroregionu/MAS byla certifikována na podzim 2018 a má za cíl umožnit hodnocení dopadů výstavby a provozu OZE na území obce/mikroregionu.

Metodika je ke stažení zde.
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí