englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Představení IS ReStEP v krajích

foto


(29.4.2014 - 24.6.2014 | kraje ČR )

Od dubna do června bude na jednotlivých krajských úřadech probíhat workshop Efektivní strategické, energetické a územní plánování ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Cílem workshopu je představení možností, které nabízí informační systém ReStEP k využití ve veřejné správě v souvislosti s problematikou efektivního využití přírodních zdrojů i finančních prostředků v rámci výstavby a provozování OZE, při přípravě strategických dokumentů a jako podpůrný nástroj v rozhodovacích procesech.

Ze strany řešitelů projektu se workshopu zúčastní zástupci České zemědělské univerzity, Ministerstva životního prostředí a dalších zapojených institucí, zejména pak: prof. Pavel Tlustoš, Ing. Leoš Gál, RNDr. Vladimír Papaj, Ing. Jan Matějka, Ing. Lukáš Pacek, Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Luboš Nobilis, Bc. Marek Záveský, Bc. Pavel Gruntorád a jiní. Projekt bychom rádi představili pracovníkům krajského úřadu, jejichž agenda je zaměřena na problematiku územního plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí, včetně posuzování vlivů na životní prostředí (SEA/EIA) a energie, resp. obnovitelných zdrojů energie. V rámci workshopu bude vytvořen prostor pro diskusi, v rámci které uvítáme konkrétní dotazy a případné připomínky k projektu.

 Kraj  Termín semináře
 Zpráva z WS
 Pardubický kraj - Pardubice
 29. 4. 2014
 Zpráva z WS
 Liberecký kraj - Liberec
 6. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Olomoucký kraj - Olomouc
 13. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Moravskoslezský kraj - Ostrava
 14. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Zlínský kraj - Zlín
 15. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Středočeský kraj - Praha
 19. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Karlovarský kraj - Karlovy Vary
 20. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Plzeňský kraj - Plzeň
 22. 5. 2014
 Zpráva z WS
 Kraj Vysočina - Jihlava
 3. 6. 2014
 Zpráva z WS
 Jihočeský kraj - České Budějovice
 9. 6. 2014  Zpráva z WS
 Jihomoravský kraj - Brno  11. 6. 2014
 Zpráva z WS
 Hlavní město Praha  23. 6. 2014  Zpráva z WS
 Ústecký kraj - Ústí nad Labem
 24. 6. 2014  Zpráva z WS
 Královéhradecký kraj - Hradec Králové
 27. 6. 2014
 Zpráva z WS

Těšíme se na setkání s Vámi!

Příloha:  Prezentace-Úvod  Prezentace-OZE2014  Prezentace-Quo Vadis?  Prezentace-Představení  Prezentace-Metodika RSA

login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí